Képzési tájékoztató

Letölthető képzési programkivonatok
(a teljes képzési programok ügyfélszolgálatunkon tekinthetőek meg)

Képző intézményünk, mint felnőttképzési engedély alapján képzéseket folytató intézmény,  az 58/2013 NGM Rendelet 2.§ (1) f) pontja szerint az alábbiakban teszi közzé a naprakész, objektív mennyiségi és minőségi információkat:
2015. évi adatok
FKTV hatálya alá tartozó képzések száma: 136 db
FKTV hatálya alá tartozó képzések képzetteinek száma: 475 fő

Képzést sikeresen, tanusítvánnyal zárók száma: 320 fő
Lemorzsolódott képzettek száma: 155 fő

Képzést sikeresen, tanusítvánnyal zárók aránya: 67.33%
Lemorzsolódott képzettek aránya %-ban: 32.67%

Képzetti elégedettségmérés éves átlaga: 7.27 (az éves minőségcélt teljesítette)

Képzetti elégedettségmérés kötelező kérdései:

1, Mennyire elégedett az elvégzett képzés elméleti részének oktatóival?7.65
3, Mennyire elégedett az elvégzett képzéshez biztosított tananyagok színvonalával?7.38
5, Mennyire feleltek meg elvárásainak a tudása ellenőrzésére alkalmazott módszerek?6.90
6, Mennyire elégedett a képző intézmény által biztosított infrastruktúrális feltételekkel?7.22
7, Mennyire elégedett a képző intézménynek a képzés megszervezésével összefüggő tevékenységével?6.91
8, Mennyire elégedett a képző intézmény ügyfélszolgálati tevékenységével?7.18
9, Mennyire felelt meg elvárásainak a képzés összességében?7.64

Munkaerőpiaci hasznosulás:
Megfelelő-e a képzés munkaerőpiaci  hasznosulása8,67